Záhradné jazierka

Realizácia aj malého záhradného jazierka (kaskády, umelého potoka) si vyžaduje presné plánovanie.  Ak jazierko plánujete osadiť rybami, poradíme Vám, aké podmienky sú pre ne najvhodnejšie a akú filtráciu si bude jazierko vyžadovať. Realizáciu Vášho jazierka zabezpečíme od A do Z.
 
Pár tipov pred realizáciou jazierka:
- jazierko by nemalo byť umiestnené pod veľkými stromami, z ktorých opadáva lístie a ihličie, ktoré sa v jazierku rozkladá (vznikajú plyny - sírovodík, amoniak, metán - vo vode dobre rozpustné a pre ryby jedovaté) a vytvára nepriaznivé biologické prostredie. Treba dať pozor na prerastanie koreňov okolitých stromov, ktoré môžu odčerpávať vlhkosť zo zeme a obmedziť tak rast rastlín na brehu jazierka
- pre umiestnenie jazierka je nevhodný južný svah, kde sa voda prehrieva a množia sa riasy. Vhodná je východná, juhovýchodná a severná strana. Ideálne je miesto, kde sa tieň (3 – 5 hod.) strieda so slnečným žiarením. To zabezpečí, že sa bude dariť rastlinám aj živočíchom a obmedzí tvorbu rias. Ak nie je iná možnosť, ako umiestniť jazierko na priamom slnku, sú potrebné rastliny (lekná, trstina,...), aby ho zakryli.
- jazierko môže byť rôznych  tvarov a rozmerov, avšak pri návrhu kladieme dôraz na to, aby zapadlo do okolitého prostredia (záhrady).  Väčšie jazierka sú menej náchylné k vzniku rias a prehrievaniu, môže sa do nich umiestniť väčší počet rýb. 
- k vode by mal byť prístup aspoň z jednej strany (cez kamene alebo štrk). Je nevyhnutné, aby bol aspoň z jednej časti jazierka vegetačný porast nízky (prístupný) a dominantne by malo pôsobiť skôr pozadie jazierka. 
 
Vzhľad plochy k hľbke jazierka
 
Plocha Hĺbka
3 - 5 m2 70 - 80 cm
5 - 15 m2 80 - 100 cm
nad 15 m2 100 cm a viac
 
K realizácii potrebujeme:
jazierková fólia, geotextília:
V súčasnosti sú dostupné fólie rôznych materiálov a hrúbok. Najčastejšie používaná je PVC fólia, EPDM (gumokaučuková) fólia alebo fólia z polyetylénu. Tieto fólie sú charakteristické svojou odolnosťou voči klimatickým podmienkam a sú ľahko tvarovateľné. Fólia sa zvolí podľa toho aké veľké bude jazierko, podľa typu zeminy pri výkope, atď. 
Aby nám jazierko vydržalo čo najdlhšie, treba zvoliť kvalitnú a pevnú fóliu. Tú treba od terénu oddeliť geotextíliou, ktorá sa pokladá na vrstvu piesku.
Treba zamaskovať nevzhľadné okraje jazierka ako je vytŕčajúca fólia. Najlepšie sú riečne okruhliaky a štrk. Je vhodné to urobiť v tejto fáze, časom sa tieto práce robia ťažšie. 
 
jazierkové čerpadlo (ponorné, plávajúce)
Čerpadlo zabezpečuje prúdenie vody z jazierka do UV lampy a filtra  taktiež premiešava vodu, takže v jazierku pri jeho zapnutí nevzniknú miesta s nedostatkom kyslíka.
Do jazierok, kde nemožno čerpadlo zabudovať, sa hodí plávajúci variant, ktorý je nezávislý od hĺbky vody.
 
Čerpadlo možno využiť aj na zabezpečenie nezamŕzajúceho otvoru v ľade, ktorý zaistí výmenu plynov a dýchanie rýb v jazierku v zimnom období. 
 
UV lampa a filter
UV lampa zabezpečuje dôležitú úlohu pri čistení jazierka (ničí riasy a choroboplodné zárodky). K dispozícii sú externé UV lampy, alebo UV lampy, ktoré sú súčasťou filtra
 Používajú sa dva základné druhy filtrov:
Prietokové filtre sa používajú pri filtrácií väčších jazierok
Tlakové filtre sa používajú ak chceme k jazierku vybudovať kaskádu či vodopád
Filter môže prečistiť vodu mechanicky iba zachytením nečistôt, alebo pomocou bakteriálneho rozkladu, keď sa zachytené nečistoty biologického pôvodu ešte mikroorganizmami rozložia, prípadne sa špina so zachytenými patogénmi dezinfikuje pomocou ultrafialového svetla.
 
Rastliny 
Rastliny sa vysádzajú koncom apríla až do júna. Predpestované vodné rastliny sa vysádzajú aj s koreňovými balmi do košov a špeciálne namiešaného, na živiny chudobného substrátu (dostať ho kúpiť) do potrebnej hĺbky.
 
Podľa hĺbkovej zóny v ktorej rastú sa delia:
- do pobrežnej zóny patria rastliny v okolí jazierka
- močiarna zóna siaha do hĺbky 20 – 30 cm – močiarne rastliny sú dôležitým zdrojom potravy pre drobné živočíchy, taktiež v nich nájdu skrýše.
- plytká zóna siaha do hĺbky 30 – 70 cm – táto zóna je nenahraditeľná pre väčšie živočíchy, kde nachádzajú potravu a rozmnožujú sa.
- hlboká zóna do hĺbky 80 cm až do 2,5 metra – osádza sa rastlinami, ktoré pomáhajú okysličovať vodu v jazierku, zdržujú sa tu ryby v prípade horúčav resp. mrazov. Na dne jazierka sa usadzuje kal, ktorý treba pravidelne čistiť, napr. použitím vodného vysávača (tento servis Vám radi poskytneme)
 
Štartovacie baktérie
 
Skimmer
Je zariadenie na odstraňovanie nečistôt plávajúcich na hladine jazierka (listy, opadávajúce kvetné lupienky, a ďalšie nečistoty). Môže byť v nádrži pevne zabudovaný alebo môže na hladine voľne plávať.
 
Vodný vysávač
Napadané organické zvyšky a nečistoty možno odsať aj z okraja jazierka pomocou ručného vodného vysávača napojeného na filtračné zariadenie. Obeh zabezpečuje čerpadlo. Prečistením vody odstránime riasy a vyčistíme vodu pre ryby.
 
Osvetlenie
Osvetlenie jazierka môže významne predĺžiť pobyt pri ňom vo večerných hodinách a tiež predĺžiť sezónu jeho využívania. Navyše svietidlá rozmiestnené na brehu, ale najmä ponorené vo vode vytvoria nečakané estetické efekty. Na osvetľovanie vodných prvkov záhrady sa používa bezpečná dvanásťvoltová technika.
 
Okysličovače
 
Nesmieme zabudnúť:
 
Voda
Voda v jazierku by mala byť chemicky neutrálna, radšej mäkká než tvrdá, chudobná na živiny, bez patogénov, primerane prevzdušnená), bez biologického materiálu, ktorý sa rozkladá. Chladná voda je bohatá na kyslík v nej rozpustený, ktorého obsah je dôležitý pre vodné živočíchy a ryby. Pri vyššej teplote vody sa obsah kyslíka zmenšuje. 
Čím je množstvo vody v jazierku väčšie, tým je menšie kolísanie teploty vody v ňom. Už pri navrhovaní veľkosti a hĺbky jazierka postupujeme tak, aby sme v realizovanom jazierku mali primerané množstvo vody, najmä vtedy, keď v ňom chceme pestovať aj okrasné vodné rastliny a chovať ryby. Pri chove rýb volíme hĺbku jazierka od 80 do 120 cm, aby mohli živočíchy pri dne prezimovať (z plytšieho jazierka ich treba na zimu vybrať).
Od chladu zo zemnej vrstvy môžeme vnútorné prostredie jazierka izolovať vrstvou perlitu, polystyrénu, škváry, piesku, ktorú uložíme pod betón alebo fóliu jazierkovej nádrže ešte pri zakladaní. Vhodným opatrením je aj umiestnenie tieniacich prvkov na brehu (strom na južnej strane poskytne blúdiaci tieň), ochladzovanie vody pohybom (umiestňovanie rozličných vodometov do jazierok, ktoré vodu aj okysličujú), svetlým materiálom vysypané dno - menej akumuluje teplo, alebo dopĺňanie čerstvou vodou podľa potreby.
Chemizmus vody významne ovplyvňuje nielen vzhľad a kvalitu vody, ale limituje aj život rýb a niektorých rastlín. Vodu v jazierku môžeme diagnostikovať zrakom, čuchom a chemickým a mikrobiologickým rozborom vody.
 
Voda nemá byť sfarbená (zeleno, hnedo), zakalená, nepriehľadná, zapáchajúca (po skazených vajciach, čpavku) ani príliš kyslá či zásaditá, a tiež nie tvrdá. Presnejšie možno hodnoty pH stanoviť pomocou testovacej súpravy na zistenie pH vody. Kontrola kyslosti je dôležitá najmä pri novozakladaných alebo novonapustených nádržiach, kde ešte nedošlo k vytvoreniu biologickej rovnováhy.
 
Biologická rovnováha
Na udržanie biologickej rovnováhy v jazierku je nevyhnutné primerané množstvo rastlín a živočíchov v ňom, ich správny výber s dostatkom močiarnych druhov, ale aj obmedzenie agresívne sa rozrastajúcich druhov už pri výsadbe a primeraná redukcia ostatných po ich rozrastení sa. Ani kŕmenie rýb nesmie byť príliš výdatné, lebo nespotrebované krmivo zvýši množstvo živín vo vode. Najdôležitejší je však dostatok vody s hladinou v primeranej výške.
 
Ak sa zníži hladina jazierka, premnožia ryby v ňom alebo je v pobrežnej zóne nedostatok močiarnych rastlín zaisťujúcich prísun kyslíka do vody, dôjde k narušeniu biologickej rovnováhy (aj zmenou len jedného faktoru), zakaleniu vody a premnoženiu rias.
 
Riasy
V malom množstve nie sú pre jazierko nebezpečné. Ak sa však premnožia (prebytok živín, príliš veľa slnečného svetla a nízka hladina kyslíka) sú pre jazierko nebezpečné a môžu narušiť kvalitu vody.
Najčastejšie riasy vyskytujúce sa v jazierku sú planktonické, kedy sa voda sfarbí nazeleno alebo dohneda (väčšinou pri prvom napustení jazierka) a vláknité riasy, tie sú viditeľné voľným okom na hladine jazierka.
Prebytok živín nám vzniká z výkalov rýb, nespotrebovaného krmiva, odumretých rastlín a listov z okolia jazierka. Tieto nečistoty odstránime použitím skimmra a jazierkového vysávača. Prebytočné živiny nám spotrebovávajú aj rastliny. Jazierka s dostatočným počtom rastlín, nemajú problém s vláknitými riasami.
V prípade záhradných jazierok je filtrácia rozhodujúcim prvkom v limitovaní výskytu živín v jazierku. Filter s UV lampou zminimalizuje výskyt jednobunkových (planktonických) rias. UV lampa neobmedzí výskyt vláknitých rias. Jazierkový filter musí mať mechanickú aj biologickú filtráciu. Mechanická časť zadrží nečistoty, biologická slúži na množenie štartovacích baktérií. 
Príliš veľa svetla , málo tieňa a vodných rastlín v letných mesiacoch, keď sú dni najdlhšie spôsobia v našom jazierku zamorenie riasami. Vieme to ovplyvniť vodnými rastlinami, ktoré by mali zakrývať cca polovicu jazierka. Pri menších jazierkach by mala byť táto plocha ešte väčšia. Malé jazierka sa rýchlo prehrievajú, čo takisto spôsobí rýchlejší rast rias.
 Málo kyslíku v jazierku ovplyvňuje prítomnosť baktérií, ktoré rozkladajú nebezpečné zlúčeniny. Pre tieto baktérie je kyslím nevyhnutnosťou. Málo kyslíka prispieva k horšej kvalite vody. Riasy nerastú v dobre okysličenej, prúdiacej vode. Okysličovať môžeme pomocou okysličovača, taktiež vodné rastliny vyprodukujú dosť kyslíka. 
 
Ryby 
- ryby vypúšťame do jazierka 2 – 4 týždne  po prvom napustení
- jazero s Koi kaprami má byť aspoň 1,5 m hlboké
- nezabudnite na technické vybavenie ako je okysličenie a filtrácia
- pravidelne zisťujte kvalitu vody.
- v zime zabezpečte otvor v ľade, aby z jazera mohli unikať jedovaté plyny
 
 
 
Príprava jazierka na novú sezónu (jarná údržba)
- je základom správneho naštartovania jazierka na celú sezónu. Jazierko zbavíme prebytočných živín, nečistôt a bahna. Nie je vhodná výmena celej vody. Najlepšie je použiť jazierkový vysávač.
- po roztopení ľadu zrežeme rastliny, ktoré strávili zimu v jazierku. Rez sa robí pár cm nad vodnou hladinou, netreba zabudnúť, že hladina je po zime nižšie ako počas prevádzky. Ak by rez ostal pod vodou je možné, že rastlina odhnije.
- pre ryby použijeme vhodné prípravky na podporu imunity, ktorá je po zime oslabená a ryby sú náchylnejšie k chorobám. V tomto období treba kŕmiť kvalitnejšími krmivami a kontrolovať kvalitu vody
- inštalácia techniky – inštaláciu odporúčame až keď nehrozia ranné prízemné mrazy . Netreba zabudnúť do filtra pridať štartovacie baktérie, ktoré naštartujú biologický proces
 
Jazierko po sezóne (jesenná údržba)
- na jeseň je najpodstatnejšie čo najviac zabezpečiť kvalitu vody, aby ryby ostali zdravé a cez zimu neuhynuli. Sledujeme nitrity, nitráty, fosforečnany,.... Vodu vyčistíme od rias, kalu, odumretých rastlín a zabránime organickým látkam, aby sa dostali do jazierka, dôsledkom čoho by vznikali jedovaté plyny (dôležité najmä pri malých jazierkach). Kal odstránime jazierkovým vysávačom, alebo použijeme vhodné prípravky. Jazierko prikryjeme sieťkou, aby sme čistenie nemuseli opakovať.
-  väčšina rastlín v jazierku bez problémov prezimuje. Iba pár z nich si vyžaduje zvláštnu pozornosť. Stačí len postupne odstraňovať ich odumierajúce časti
- ryby budú s klesajúcou teplotou menej aktívne. Na zimu je dobré ich pripraviť výživným krmivom s vitamínmi pre posilnenie imunity. Kŕmime však tak, aby krmivo nezostávalo na dne
- kým sú teploty nad nulou technológia môže zostať naďalej zapnutá
 
Príprava na zimu (zimná údržba)
Cez zimu dochádza v jazierku k chemickým reakciám ktoré vznikajú rozkladom organického odpadu. Preto je nevyhnutné, aby pri zamrznutí jazierka zostal na hladine otvor. Cez tento otvor jedovaté plyny uniknú a nepríde tak k zaduseniu rýb. Zároveň sa cez otvor voda okysličuje, vďaka čomu môžu ryby dýchať. Otvor nesekáme do ľadu, otrasy môžu ublížiť rybám a môžeme poškodiť hydroizoláciu jazierka. Na udržanie otvoru použijeme plaváky.
- metabolizmus rýb sa spomalí, keď teplota vody klesne pod 10 °C. Jeseterov a veslonosov kŕmime aj pri nižších teplotách, ale ak sú v jazierku s KOI kaprami, ryby nekŕmime. Pre bezpečné prezimovanie rýb by malo mať jazierko hĺbku aspoň 120 – 140 cm. Jazierko by sme nemali mať prerybnené, aby mali všetky ryby dostatok kyslíka.
- väčšina rastlín po jesennej údržbe nevyžadujú extra starostlivosť (lekná umiestnime do nezamŕzajúcej hĺbky, rastliny ostriháme niekoľko centimetrov nad hladinou...)
- technológiu z jazierka vyberieme, keď teploty vody klesnú pod 10 °C. Filter vyčistíme a uložíme v priestoroch, kde počas zimy nebude mrznúť. UV lampu očistíme od vodného kameňa. Čerpadlo čistíme podľa inštrukcií od výrobcu a zbavíme ho vodného kameňa. Okysličovač sa dá použiť k plaváku alebo inej technike, ktorá zabráni zamrznutiu jazierka. Po napadnutí prvého snehu odstránime sieť.
 
 
 

 

© Morské Akváriá - 2013