Sladkovodné akváriá

Akvárium na mieru
Vyrábame akváriá a skrinky rôznych veľkostí a tvarov alebo si môžete objednať akvárium na mieru. Doba dodania je približne 14 dní.  Naše služby ponúkame ako na území celého Slovenska tak aj v zahraničí. Viac o našej práci nájdete v časti “Referencie“. Navštívte nás v našej predajni vo Vrútkach. V okrasných akváriách, ktoré sme vytvorili môžete obdivovať krásy sladkovodnej akvaristiky a získať cenné informácie.
V prípade, že chce zákazník prerobiť už existujúce akvárium, poskytujeme poradenstvo, potrebnú techniku, rastliny, živočíchy, chémiu  a jednotlivé komponenty samostatne, podľa rozsahu zmien v akváriu.
Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. 
V prípade, že sa chce zákazník o akvárium a jeho údržbu starať sám, poskytneme mu poradenstvo.
 
Ponuku  sladkovodných akvárií, možno rozdeliť do 3 kategórií:
1. Nano akváriá (cena za liter 2 € až 10 €)
Cena zahŕňa samotné akvárium (nádrž), skrinku alebo konštrukciu pod akvárium, technológiu (filter, ohrievač s termostatom, osvetlenie), piesok prípadne štrk, vodu, kamene, korene a iné dekorácie, restliny, prácu (inštalácia filtračného systému). Cena neobsahuje živočíchy a dopravu.
Cena sa odvíja od techniky použitej pri realizácii.
Čas od zadania objednávky po samotnú realizáciu je približne 2 týždne. 
 
2. Stredné akváriá (cena za liter 3 € až 15 €)
Stredné akváriá majú objem najčastejšie 200 litrov až 500 litrov. Jeho hlavnou výhodou je umiestnenie všetkej potrebnej techniky priamo pod akvárium, resp. v inej miestnosti. Umiestnenie techniky nepotrebuje ďalší priestor. 
Cena zahŕňa samotné akvárium (nádrž), skrinku alebo konštrukciu pod akvárium, technológiu (filter, ohrievač s termostatom, osvetlenie), piesok prípadne štrk, vodu, kamene, korene a iné dekorácie, rastliny, prácu (inštalácia filtračného systému). Cena neobsahuje živočíchy a dopravu.
Cena sa odvíja od techniky použitej pri realizácii.
Čas od zadania objednávky po samotnú realizáciu je približne 2 týždne. 
 
3. Vysoko objemové akváriá (cena za liter 5 € až 40 €)
Objem týchto akvárií sa pohybuje od 500 litrov vyššie. Hlavným znakom je úplná voľnosť pri voľbe rozmerov i techniky akváriá. Na výrobu nádrže sa používa sa hrubšie sklo. Technika je umiestnená mimo akvária. 
Cena zahŕňa samotné akvárium (nádrž), skrinku alebo konštrukciu pod akvárium, technológiu (filter, ohrievač s termostatom, osvetlenie), piesok prípadne štrk, vodu, kamene, korene a iné dekorácie, rastliny, prácu (inštalácia filtračného systému). Cena neobsahuje živočíchy a dopravu.
Cena sa odvíja od techniky použitej pri realizácii.
 
Naša filtrácia:
Na základe dlhoročných praktických skúseností sme vyvinuli vlastný systém filtrácie. Táto filtrácia 3 v 1 obsahuje: mechanický, chemický a biologický filter. Súčasťou filtra sú komory, ktoré sa napĺňajú filtračnými náplňami. K jednotlivým komorám je dobrý prístup, v prípade, že treba náplň vymeniť, netreba nič rozoberať. Tento systém je poháňaný jedným až dvoma čerpadlami. Spätné klapky zabraňujú pretečeniu. Je vyrábaný na mieru podľa veľkosti akváriá a priestoru, kde bude umiestnený. Ďalšou výhodou systému je jeho tichosť. Týmto systémom je realizovaná aj filtrácia v našej predajni vo Vrútkach, kde si ju môžete pozrieť. 
 
 
Niekoľko všeobecných rád pred založením sladkovodného akvária:
- zistíme nosnosť podlahy, kde bude akvárium stáť
- vyberieme miesto, kde nebude svietiť priame denné svetlo, aby sme sa vyhli tvorbe nežiaducich rias
- vyberieme pokojné miesto, kde rybky nebudú rušené prudkými pohybmi
 
1. veľkosť a tvar nádrže: tu platí - čím väčšia, tým lepšia (ľahšie sa udržuje biologická rovnováha)
V súčasnosti je možné vyrobiť nádrž akéhokoľvek tvaru, pokiaľ bude akvárium biologicky funkčné. Sú k dispozícii troj, šesť, osemhranné akváriá  a iné individuálne tvary (napr. so zaoblenou panoramatickou prednou stenou). Rozmer akvária by sme mali prispôsobiť biotopu. Pri väčších nádržiach je potrebná skrinka alebo konštrukcia pod akvárium,
2. technika: 
a) filter – pri menších akváriách môžeme použiť vnútorný filter, pri väčších nádržiach odporúčame použiť vonkajší (prepadový) filter. Filtre sú naplnené filtračnými médiami. 
b) ohrievač- ohrievač s termostatom, pomocou regulátora teploty nastavíme požadovanú teplotu, ktorú chceme dosiahnuť v nádrži. Nastaviteľný teplotný rozsah  je 18 - 36 'C 
c) teplomer – je základným  vybavením akvária  na kontrolu teploty vody. Akvarijné ryby často pochádzajú z oblastí, kde teplota vody neklesá pod 25'C. Umiestňujeme ho na opačnej strane nádrže ako je ohrievač.
d) osvetlenie (upevnené na kryte akvária) – najčastejšie žiarivkové trubice T5 a T8, ktoré nám zabezpečujú nízku spotrebu pri maximálnej svietivosti.
e) okysličovač  - na okysličenie vody v akváriu, môžeme vyberať z viacerých variantov (difúzer, prevzdušňovací kameň, membránový okysličovač,...)
f) iné - odkaľovací zvon, elektronické spínacie hodiny, magnetická stierka na riasy, automatické krmítko, sieťka na ryby, podložka pod akvárium, ...
3. pozadie:
- môžeme si vybrať z rôznych druhov tapiet, alebo 3D pozadí
4. dno akvária: 
- dno by malo mať prírodný charakter a farbu
- neodporúča sa príliš svetlé dno, ktoré by rušilo ryby a vzhľad, ani čierne dno, ktoré by pohlcovalo svetlo
- príliš jemné dno by mohlo zahnívať a naopak v príliš hrubom by sa rastliny nemohli dobre zakoreniť
- dno nenechajte rovné, urobte terasy alebo sklon, nebojte sa použiť rôzne farby alebo hrubosti piesku, prípadne nechajte dno, aby sa zvažovalo
- používajte iba kamene a korene, ktoré sú určené pre akváriá – nerozpúšťajú sa
- nepoužívajte gýče a predmety, ktoré nie sú ani v prírode
5. napustenie akvária:
- je dobré, ak máme osmotickú vodu (ktorú môžete zakúpiť u nás), ak nemáme napustíme akvárium vodou z vodovodu.  Ak použijeme vodu z vodovodu použijeme prípravok na úpravu vody (záleží na druhu rýb, ktoré chceme do akvária umiestniť) a baktérie pre naštartovanie filtra
- pred umiestnením rastlín do akvária, použijeme širokospektrálne hnojivo, aby zásobilo rastliny živinami (na začiatok odporúčame neosadzovať akvárium náročnejšími rastlinami)
- po piatich dňoch môžeme postupne pridávať ryby
6. údržba:
- ako náhle je akvárium zabehnuté a funguje ako má, nemali by sme do neho príliš zasahovať. Obmedzíme sa na likvidáciu prerastených rastlín, doplňovanie odparenej vody, kŕmenie a dodávanie hnojiva (raz za čas je vhodné dodať rybám vitamíny)
- ak všetko dobre funguje, výmena vody by nemala byť príliš častá. Raz za 2 týždne – raz za mesiac (podľa veľkosti nádrže, počtu rýb, biotopu,...) vymeníme 20 % vody a odkalíme dno. 
Raz za čas vyčistíme filtračnú penu, ktorú vyperieme vo vode z akvária, v žiadnom prípade nepoužívame vodu z vodovodu. To isté platí aj pre filtračné náplne z externého filtra.
- všeobecne platí: čím menej zasahujeme do akvária, tým lepšie
- občas je dobré premerať hodnoty dusitanov, dusičnanov, fosfátov, silikátov.
7. kŕmenie:
- rybky kŕmte v menších dávkach tak, aby rybky spotrebovali krmivo behom pár minút a neostali zvyšky potravy na dne. Odporúčame kŕmiť kvalitným krmivom, ktoré zabezpečí dostatok živín pre rast rýb, ktoré netvoria toľko výkalov. 
- pri použití mrazenej potravy, ktorá je veľmi výživná sa uistite, že je kvalitná  
 
Odporúčaná kvalita vody (závisí od biotopu):
 
ph 6,5-7,5
Tvrdosť celková GH 6-16°
Tvrdosť karbonátová KH 3-10°
Teplota 24-26 °C
Dusičnany max. 25 mg/l
Dusitany max. 0,3 mg/l
CO2 50 mg/l
Železo 0,5 mg/l
 
Ďalšie služby:
1. Návrh a realizácia akvárií podľa požiadaviek zákazníka (byty, rodinné domy, kancelárie, reštaurácie, hotely,...) 
- vypracovanie cenovej ponuky s približným časom realizácie,
- prehliadka miesta budúceho umiestnenia akvária
- odsúhlasenie a zloženie zálohy
- zabezpečenie potrebnej techniky a živočíchov
- samotná realizácia
2. Servis akvárií (údržba, poradenstvo) 
- záručný a pozáručný servis nami realizovaných akvárií 
- záručný a pozáručný servis akvárií realizovaných inými firmami
- v rámci servisov dovážame tovar, korále, živočíchy, techniku
- pripravujeme osmotickú sladkú a morskú vodu 
- cena servisu závisí od: poskytnutých služieb, veľkosti nádrže, časovej náročnosti,...
3. Predaj techniky, koralov, morských a sladkovodných živočíchov, upravenej sladkej a morskej vody 
- formou osobného nákupu v predajni
- formou internetového obchodu
4. Iné
- Testy morskej a sladkej vody ( salinita, pH, Kh- uhličitanová tvrdosť, PO4-fosfáty, NO3-dusičnany, NO2-dusitany, Mg- horčík, Ca- vápnik, J- jód, Cu- meď, Sr- stroncium, Si- kremík ) s následným doplnením potrebnej chémie
- Kontrola, nastavenie a vyčistenie odpeňovaču
- Kontrola, nastavenie a vyčistenie biologických filtrov
- Kontrola a nastavenie klimatizácie
- Kontrola a nastavenie kalciového reaktora
- Kontrola a nastavenie fosfátového filtru, prípadné doplnenie
- Kontrola osvetlenia, prípadne výmena žiariviek
- Vyčistenie, výmena vložiek filtra
- Rozobratie a vyčistenie čerpadiel
- Odkalenie dna akvária
- Vyčistenie skiel akvária
- Dodanie a výmena vody (sladkej, morskej)
- Celková kontrola stavu akvária s odporučením úprav a zmien
- Ďalšie práce podľa požiadaviek zákazníka
- Dodávka, nasadenie rýb a inštalácia techniky priamo u zákazníka
- Odkúpenie rýb, ostatných živočíchov, techniky v prípade rušenia či zmeny akvária zákazníka
- Odborné poradenstvo v sídle firmy, prípadne po telefóne
- Doprava - podľa vzdialenosti 
 
 
© Morské Akváriá - 2013