Morské akvária

Vyrábame akváriá a skrinky rôznych veľkostí a tvarov alebo si môžete objednať akvárium na mieru. Doba dodania je približne 14 dní.  Naše služby ponúkame ako na území celého Slovenska tak aj v zahraničí. Viac o našej práci nájdete v časti “Referencie“. 
V prípade, že chce zákazník prerobiť už existujúce sladkovodné akvárium na morské, poskytujeme poradenstvo, potrebnú techniku, živočíchy, chémiu, atď..
Dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. 
V prípade, že sa chce zákazník o akvárium a jeho údržbu starať sám, poskytneme mu poradenstvo.
 
Ponuku  morských akvárií, možno rozdeliť do 3 kategórií:
 
1. Nano akváriá (cena za liter 4 € až 10 €)
Nano akvárium je nízko objemové akvárium. Sú to akváriá o objeme 20 až 200 litrov. Hlavnými výhodami sú priestorová úspornosť(filtrácia je súčasťou akvária) a výhodná cena. 
Cena zahŕňa samotné akvárium (nádrž), technológiu (filter, čerpadlo, ohrievač s termostatom, odpeňovač, osvetlenie), útes , piesok, vodu, prácu (inštalácia filtračného systému). Cena neobsahuje živočíchy a dopravu.
Cena sa odvíja od techniky použitej pri realizácii.
Čas od zadania objednávky po samotnú realizáciu je približne 2 týždne. 
 
2. Stredné akváriá (cena za liter 7 € až 15 €)
Stredné akváriá majú objem najčastejšie 200 litrov až 500 litrov. Jeho hlavnou výhodou je umiestnenie všetkej potrebnej techniky priamo pod akvárium, resp. v inej miestnosti. Umiestnenie techniky nepotrebuje ďalší priestor. 
Cena zahŕňa samotné akvárium (nádrž), skrinku pod akvárium (pre udržanie váhy akvária), technológiu (filter, čerpadlo, ohrievač s termostatom, odpeňovač, osvetlenie), útes , piesok, vodu, prácu (inštalácia filtračného systému). Cena neobsahuje živočíchy a dopravu.
Cena sa odvíja od techniky použitej pri realizácii.
Čas od zadania objednávky po samotnú realizáciu je približne 2 týždne. 
 
3. Vysoko objemové akváriá (cena za liter 10 € až 40 €)
Objem týchto akvárií sa pohybuje od 500 litrov vyššie. Hlavným znakom je úplná voľnosť pri voľbe rozmerov i techniky akváriá. Na výrobu nádrže sa používa sa hrubšie sklo. Technika je umiestnená mimo akvária. Odporúčame opatriť tieto akvária automatickými systémami (osvetlenie,  Ca reaktor, doplňovanie stopových prvkov,...)
Cena zahŕňa samotné akvárium (nádrž), skrinku alebo konštrukciu pod akvárium (pre udržanie váhy akvária), technológiu (filter, čerpadlo, ohrievač s termostatom, odpeňovač, osvetlenie), útes , piesok, vodu, prácu (inštalácia filtračného systému). Cena neobsahuje živočíchy a dopravu.
Cena sa odvíja od techniky použitej pri realizácii.
 
Naša filtrácia:
Na základe dlhoročných praktických skúseností sme vyvinuli vlastný systém filtrácie. Táto filtrácia 3 v 1 obsahuje: mechanický, chemický a biologický filter. Súčasťou filtra sú komory, ktoré sa napĺňajú filtračnými náplňami. K jednotlivým komorám je dobrý prístup, v prípade, že treba náplň vymeniť, netreba nič rozoberať. Tento systém je poháňaný jedným až dvoma čerpadlami. Spätné klapky zabraňujú pretečeniu. Je vyrábaný na mieru podľa veľkosti akváriá a priestoru, kde bude umiestnený. Ďalšou výhodou systému je jeho tichosť. Týmto systémom je realizovaná aj filtrácia v našej predajni vo Vrútkach, kde si ju môžete pozrieť. 
 
Ideálne parametre vody v morskom akváriu/ Stiahnite si Log Book - záznamový zošit meraní:  Log Book
 
pH 8,0 – 8,5
KH Karbonátová tvrdosť 8 – 12°dKH
Ca Vápnik 400 – 450 mg/l
Hustota (salinita) 1,022 – 1,024 g/cm3
NH4/NH3 Amonium/amoniak 0,0 mg/l
NO2 Nitrit 0,0 mg/l
NO3 Nitrát maximum 25 mg/l
Mg Magnesium (hořčík) 1.300 mg/l
PO4 Fosfát 0,02 - 0,08 mg/l
Cu Meď 0,0 mg/l
O2 Kyslík nad 6 mg/l
Cl Chlór pod 0,02 mg/l
 
 
Starostlivosť o morské akvárium

 

Denná starostlivosť by mala pozostávať z nasledujúcich činností:

- kŕmenie rýb

- kontrola zdravotného stavu a správania všetkých živočíchov

- kontrola funkčnosti všetkých inštalovaných zariadení

- vypranie mechanického pred filtra v prípade, že je nainštalovaný

 

Týždenná starostlivosť by sa mala skladať z:

- kŕmenie živočíchov, nevyžadujúcich denné kŕmenie – hlavne veľké symbiotické sasanky

- očistenie skiel od rias

- doplnenie mikroprvkov osvedčenými preparátmi

 

Mesačná starostlivosť zahrňuje nasledujúce činnosti:

- výmena 10 – 15 % vody spojená s odsatím nečistôt pomocou hadice a odkaľovacieho zvonu

- testovanie základných chemických hodnôt morskej vody – NO3,PO4,KH, Ca, Mg, pH

- výmena krátkodobých filtračných náplní (odstraňovač fosforečnanov, zeolitu, aktívneho uhlia)

- kontrola a vyčistenie trysky difúzoru odpeňovača

- ak priebežne používame meracie prístroje, očistíme ich elektródy podľa pokynov výrobcu

- ak je potrebné doplníme substrát v kalciovom reaktore

 

Polročná až ročná starostlivosť zahŕňa:

- obnovenie časti biologického filtra vypraním v morskej vode alebo výmenou kalciovej či koralovej drte za inú

- výmena žiariviek a HQI výbojok po 18 mesiacoch používania, lebo po tejto dobe klesá svietivosť

- výmena elektród používaných meracích prístrojov v súlade s pokynmi výrobcu

- vyčistenie a kontrolu čerpadiel

V korálovom akváriu upravíme alebo premiestnime rýchlo rastúce koraly v prípade že svojím rastom utláčajú pomaly rastúce druhy.

 

Ďalšie služby:

1. Návrh a realizácia akvárií podľa požiadaviek zákazníka (byty, rodinné domy, kancelárie, reštaurácie, hotely,...) 
- vypracovanie cenovej ponuky s približným časom realizácie,
- prehliadka miesta budúceho umiestnenia akvária
- odsúhlasenie a zloženie zálohy
- zabezpečenie potrebnej techniky a živočíchov
- samotná realizácia
2. Servis akvárií (údržba, poradenstvo) 
- záručný a pozáručný servis nami realizovaných akvárií 
- záručný a pozáručný servis akvárií realizovaných inými firmami
- v rámci servisov dovážame tovar, korále, živočíchy, techniku
- pripravujeme osmotickú sladkú a morskú vodu 
- cena servisu závisí od: poskytnutých služieb, veľkosti nádrže, časovej náročnosti,...
3. Predaj techniky, koralov, morských živočíchov, upravenej sladkej a morskej vody 
- formou osobného nákupu v predajni
- formou internetového obchodu
4. Iné
- Testy morskej a sladkej vody ( salinita, pH, Kh- uhličitanová tvrdosť, PO4-fosfáty, NO3-dusičnany, NO2-dusitany, Mg- horčík, Ca- vápnik, J- jód, Cu- meď, Sr- stroncium, Si- kremík ) s následným doplnením potrebnej chémie
- Kontrola, nastavenie a vyčistenie odpeňovaču
- Kontrola, nastavenie a vyčistenie biologických filtrov
- Kontrola a nastavenie klimatizácie
- Kontrola a nastavenie kalciového reaktora
- Kontrola a nastavenie fosfátového filtru, prípadné doplnenie
- Kontrola osvetlenia, prípadne výmena žiariviek
- Vyčistenie, výmena vložiek filtra
- Rozobratie a vyčistenie čerpadiel
- Odkalenie dna akvária
- Vyčistenie skiel akvária
- Dodanie a výmena vody (sladkej, morskej)
- Celková kontrola stavu akvária s odporučením úprav a zmien
- Ďalšie práce podľa požiadaviek zákazníka
- Dodávka, nasadenie rýb a inštalácia techniky priamo u zákazníka
- Odkúpenie rýb, ostatných živočíchov, techniky v prípade rušenia či zmeny akvária zákazníka
- Odborné poradenstvo v sídle firmy, prípadne po telefóne
- Doprava - podľa vzdialenosti 

 

© Morské Akváriá - 2013